Τρεβιζάνι Ντομένικο Domenico Trevizani

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Bενετοκρατίας. Υπηρέτησε ως καπετάνιος της Κύπρου, με έδρα την Αμμόχωστο, κατά το 1558-1559.