Βιλλαραγκούτ Ιάκωβος Jacobo Villaragut

Στα 1441 ο βασιλιάς της Κύπρου Ιωάννης Β' βρισκόταν σε οξεία ρήξη με τη Γένουα λόγω υποστηρίξεως που έδινε ο Ιωάννης στην Αραγονία και στους υπηκόους της στην Κύπρο, σε βάρος των Γενουατών εμπόρων. Πολλά παράπονα διετυπώθησαν ήδη από το 1439/40 από τους Γενουάτες εναντίον του Ιωάννη, αλλά αυτά διευθετήθηκαν τον Απρίλιο του 1441. Ωστόσο οι διαφορές αναζωογονήθηκαν γρήγορα και ο Ιωάννης επωφελήθηκε για να δοκιμάσει επίθεση κατά της γενουατοκρατούμενης Αμμοχώστου. Στις 11.12.1441 έφθασε στην Κύπρο ο Ιάκωβος Βιλλαραγκούτ, κατ' άλλες πηγές Βιλλαραούτο (Villarauto), Ισπανός ναύαρχος, με 4 πλοία. Μαζί με άλλα 12 πλοία και 8 καταλανικά, ο Ιωάννης επιχείρησε τρεις επιθέσεις από την ξηρά και τη θάλασσα κατά της Αμμοχώστου, που όμως αποκρούστηκαν από τους Γενουάτες, οι οποίοι ήταν καλά οχυρωμένοι.

 

Η επιχείρηση αυτή, στην οποία μετείχε ενεργά ο Βιλλαραγκούτ, τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιωάννης υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με τους Γενουάτες και έλυσε την πολιορκία.

 

Η οικογένεια του Βιλλαραγκούτ παρέμεινε στην Κύπρο κι αναφέρεται από τον Στέφανο Λουζινιανό ως μια από τις ευγενείς οικογένειες του νησιού κατά την Φραγκοκρατία. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός προσθέτει ότι το όνομα της οικογένειας έφεραν απόγονοί της που ζούσαν κατά το 1788 στην Κύπρο.