Σανούτο Mπενέττo Benetto Sanudo

Image

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά το 1507-1508 (περίοδος Βενετοκρατίας). Υπηρέτησε ως καπετάνιος (capitano) της Κύπρου, με έδρα την Αμμόχωστο.