Ευμένης Καρδιανός

Image

Ένας από τους ικανότερους στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κι ένας από τους διαδόχους που συγκρούστηκαν μετά τον θάνατο του Μακεδόνα στρατηλάτη, για τον διαχωρισμό της αυτοκρατορίας του. Γεννήθηκε στην Καρδία της Θράκης από φτωχή οικογένεια. Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, ο Ευμένης ανέλαβε τη διοίκηση της Παφλαγονίας, της Καππαδοκίας και των περιοχών των νοτίων ακτών του Ευξείνου Πόντου. Εγκαταστάθηκε στη σατραπεία του αφού με τη βοήθεια του Περδίκκα νίκησε τον μέχρι τότε σατράπη Αριαράθη. Αργότερα, ο Ευμένης συνασπίστηκε με τον Περδίκκα εναντίον των Αντιπάτρου, Αντιγόνου, Κρατερού και Πτολεμαίου. Μετά τον θάνατο του Περδίκκα, ο Ευμενής κατέφυγε στην Άνω Φρυγία, και λίγο αργότερα νικήθηκε από τον Αντίγονο στα Ορκύνια της Καππαδοκίας. Φεύγοντας από τόπο σε τόπο, κατόρθωσε ν' ανασυντάξει το στράτευμά του, αλλά τελικά νικήθηκε πάλι από τον Αντίγονο. Ο Ευμένης συνελήφθη αιχμάλωτος και εκτελέστηκε.

 

Μεταξύ των αξιωματούχων που ακολούθησαν τον Ευμένη στους πολέμους των διαδόχων, ήταν ο Στάσανδρος, σατράπης της Αρίας και της Δραγγινής, που ήταν Κύπριος από τους Σόλους, κι είχε μετάσχει στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ασία. Ο Διόδωρος Σικελιώτης μνημονεύει τον Στάσανδρο ως στρατηγό στις δυνάμεις του Ευμένη. Ένας άλλος Σόλιος που είχε ακολουθήσει τον Αλέξανδρο, που είχε γίνει σατράπης της Βακτριανής και είχε υποστηρίξει τον Ευμένη, ήταν ο Στασάνωρ. Όπως γράφει ο Διόδωρος, μετά την ήττα και τον θάνατο του Ευμένη, ο Αντίγονος επέτρεψε στον Στασάνορα να παραμείνει σατράπης της Βακτριανής επειδή ο Στασάνωρ είχε πολιτευθεί πολύ καλά εκεί, με αποτέλεσμα να έχει πολλούς υποστηρικτές μεταξύ των κατοίκων της σατραπείας του (Διόδ., 19,48.1).

 

Ο Διόδωρος πάλι αναφέρει (18,61.4) ότι κατά τη διάρκεια των πολέμων μεταξύ των διαδόχων, ο Ευμένης διέθετε άφθονα χρήματα, γι’ αυτό κι έστελνε ανθρώπους του σε διάφορα μέρη για στρατολόγηση μισθοφόρων. Μεταξύ των περιοχών στις οποίες στρατολογήθηκαν μισθοφόροι ήταν και η Κύπρος, στις πόλεις της οποίας έφθασαν απεσταλμένοι του Ευμένη για το σκοπό αυτό.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια