Μαργαρίτης

Image

Σικελός ναύαρχος που είχε αναμειχθεί στις κυπριακές εξελίξεις του 1188 μ.Χ. Όταν ο Βυζαντινός Ισαάκιος Κομνηνός* έγινε τύραννος της Κύπρου καταλαμβάνοντας την εξουσία στο νησί το 1187 και αποσπώντας το από την αυτοκρατορία, η Κωνσταντινούπολη αντέδρασε έντονα στέλλοντας εναντίον του τον επόμενο χρόνο ισχυρή στρατιωτική δύναμη με αρχηγό τον τυφλό στρατηγό Αλέξιο Κομνηνό, και στόλο αποτελούμενο από 70 πλοία με διοικητή τον ναύαρχο Ιωάννη Κοντοστέφανο*.

 

Στο μεταξύ ο Ισαάκιος Κομνηνός συνήψε συμμαχία με τον Νορμανδό βασιλιά της Σικελίας Γουλιέλμο Β΄, ενισχύοντας έτσι τη θέση του˙ σύμφωνα μάλιστα προς μια πληροφορία, είχε νυμφευθεί την αδελφή του ή μια από τις κόρες του Γουλιέλμου. Στο πλαίσιο της συμμαχίας Ισαακίου και Γουλιέλμου Β΄, ο δεύτερος είχε στείλει στα νερά της Κύπρου ναυτική δύναμη της Σικελίας με αρχηγό τον ναύαρχο Μαργαρίτη. Με τη βοήθειά του, που ήταν αποφασιστική, ο Ισαάκιος κατανίκησε τις δυνάμεις του Βυζαντίου που είχαν σταλεί εναντίον του. Ο ίδιος ο Μαργαρίτης κατανίκησε και κυρίευσε τον βυζαντινό στόλο και ως ανταμοιβή ο Ισαάκιος του έδωσε την ευκαιρία να πάρει όσα λάφυρα κι όσους αιχμαλώτους ήθελε. Επίσης, μέσω του Μαργαρίτη, ο Ισαάκιος έστειλε ως δώρο στον βασιλιά της Σικελίας μερικά από τα βυζαντινά καράβια που είχαν κυριευθεί.

 

Ο Ισαάκιος Κομνηνός είχε εδραιώσει έτσι την προσωπική του εξουσία στην Κύπρο, ως ανεξάρτητος ηγεμόνας, για να συντριβεί όμως λίγα χρόνια αργότερα, το 1191, από τον βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο.

 

Ο Μαργαρίτης (που αναφέρεται και ως Μαργαριτώνης), ήταν ισπανικής καταγωγής κι εθεωρείτο ως ένας των ικανοτέρων ναυτικών της εποχής του. Ευρισκόμενος στην υπηρεσία του βασιλιά της Σικελίας, επέστρεφε εκεί ύστερα από αποστολή στην Ανατολή, όπου είχε αναγκάσει τον Σαλαντίν να λύσει την πολιορκία της Τύρου. Έτσι, όταν διετάχθη να βοηθήσει τον Ισαάκιο στην Κύπρο, βρισκόταν ήδη κοντά κι έφθασε στο νησί έγκαιρα.

Φώτο Γκάλερι

Image