Αππιανός Appianus

Ανθύπατος (;) της Κύπρου, γύρω στα 200 μ.Χ., σύμφωνα με επιγραφή που βρέθηκε στη Σαλαμίνα.