Λίζιος liege ο

Ευγενής, τιμαριούχος. Η τάξη των λιζίων, δηλαδή των ευγενών και ιπποτών και ίσων με τον εκάστοτε βασιλιά, απαντάται στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1192-1489). Ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς χρησιμοποιεί επανειλημμένα τη λέξη, όπως λ.χ.:

 

...Καί ἅνταν ἀποφάγαν, ἔπεψεν καί ἐκράξεν τους, ὅλους τούς λιζίους καί καβαλλάρους [=ιππότες] καί σορδάτους [=ακόλουθους]   ὅσοι εὑρίσκουνταν εἰς τήν Λευκωσίαν...

 

Για τον θεσμό των λιζίων βλέπε στο λήμμα βασίλεια Κύπρου, μέρος β', βασίλειο μεσαιωνικό. Βλέπε επίσης στο λήμμα Φραγκοκρατία. Σήμερα ο θεσμός είναι μόνο ανάμνηση που διατηρείται σε μερικά τοπωνύμια, όπως τα Λιζάτα* της Πάφου.