Κέλλνερ Τζορτζ Γουελς George Welsh Kellner

Image

Άγγλος ανώτερος υπάλληλος κατά τους πρώτους μήνες της αγγλικής κατοχής της Κύπρου, ο οποίος είχε τιμηθεί με το παράσημο του τάγματος του Αστέρος των Ινδιών (C.S.I.) πριν από την άφιξή του στην Κύπρο, προφανώς για προηγούμενη υπηρεσία του στις Ινδίες. Ήταν ο πρώτος πολιτικός υπάλληλος που διορίστηκε (στις 10 Ιουλίου, 1878) από τον αρμοστή της Κύπρου σερ Γκάρνετ Γούλσλεϋ ως οικονομικός έφορος (financial commissioner). Ο Κέλλνερ ανέλαβε τη διοίκηση των οικονομικών της Κύπρου κατά τη μεταβατική περίοδο, που έπρεπε να μελετηθεί το ισχύον επί Τουρκοκρατίας χαώδες σύστημα της φορολογίας και των γενικών προσόδων και δαπανών της διοίκησης. Έπρεπε επίσης να υπολογιστεί το ποσό που θα δινόταν κάθε χρόνο στην Τουρκία σαν «υποτελικός φόρος» (tribute), με βάση τον μέσο όρο του πλεονάσματος των προσόδων, μετά την αφαίρεση των δαπανών, κατά τα πέντε τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας (1873 - 78).

 

Ο Κέλλνερ, αφού μελέτησε τους λογαριασμούς που τηρούνταν από την τοπική διοίκηση της Κύπρου, υπολόγισε ότι ο μέσος όρος των προσόδων της Τουρκίας από την άμεση φορολογία στην Κύπρο κατά τα πέντε τελευταία χρόνια ήταν £124.469 και όχι £133.097 όπως υποστήριζε η Τουρκία, τα έξοδα διοικήσεως £27.132 και όχι £17.952, το δε πλεόνασμα £97.337 και όχι £115.145. Αν επίσης λαμβανόταν υπόψη το γεγονός ότι κατά τα τελευταία δυο χρόνια όλοι οι άμεσοι φόροι συλλέγονταν σε καϊμέ*, δηλαδή σε υποτιμημένο τουρκικό χαρτονόμισμα, ενώ πολλές από τις πληρωμές γίνονταν σε χρυσά και ασημένια νομίσματα, το πλεόνασμα, που έπρεπε να πληρώνεται στην Τουρκία σαν φόρος υποτελείας, έπρεπε να μειωθεί ακόμη περισσότερο. Το θέμα αυτό αποδείχτηκε πολύ περίπλοκο στη συνέχεια και για πολλά χρόνια, ο δε καθορισμός του ακριβούς ποσού του πλεονάσματος δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω των διαφωνιών των δυο συμβαλλομένων μερών (Αγγλίας - Οθωμανικής αυτοκρατορίας). Το ποσό που πληρωνόταν κάθε χρόνο από τις προσόδους της Κύπρου προς την Πύλη καθορίστηκε τελικά μονομερώς από την Αγγλία στις £92.799.

 

Ο Κέλλνερ, λόγω της θέσεως που κατείχε στην αποικιακή κυπριακή κυβέρνηση, διορίστηκε ως ένα από τα τρία επίσημα μέλη (μαζί με τον αρχιγραμματέα και τον νομικό σύμβουλο της κυβέρνησης) στο πρώτο Νομοθετικό Συμβούλιο και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, που εγκαθιδρύθηκαν με το Διάταγμα εν Συμβουλίω της 14.9.1878.

 

Ο Κέλλνερ παραιτήθηκε απ' όλες τις θέσεις του στην κυπριακή κυβέρνηση το Φεβρουάριο του 1879.