Ισμεϋ λόρδος Lord Ismay

Image

Γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (NATO) κατά το 1956 - 57, οπότε το Κυπριακό πρόβλημα βρισκόταν σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του, αφού στο νησί διεξαγόταν ο ένοπλος απελευθερωτικός αγώνας, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος βρισκόταν στην εξορία και οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και Ελλάδας - Μεγάλης Βρετανίας ήσαν ιδιαίτερα τεταμένες.

 

Ο λόρδος Ίσμεϋ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του NATO να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού με τρόπο που θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους σκοπούς και στόχους της Συμμαχίας, αναμείχθηκε στο πρόβλημα. Όπως ανακοίνωσε στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων στις 20 Μαρτίου 1957 ο Λέννοξ Μπόυντ, ο λόρδος Ίσμεϋ ήταν έτοιμος να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες για λύση του Κυπριακού. Ο λόρδος Ίσμεϋ είχε επίσης υποβάλει, την ίδια εποχή, σχέδιο για το Κυπριακό που προνοούσε τριμερείς συνομιλίες (μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Μεγάλης Βρετανίας) υπό τη μεσολαβητική αιγίδα του NATO. To σχέδιο αυτό απερρίφθη από την ελληνική κυβέρνηση.

 

Παρόμοιες πρωτοβουλίες για το Κυπριακό ανέλαβε λίγο αργότερα και ο διάδοχος του λόρδου Ίσμεϋ στη γραμματεία του NATO, Πωλ Ανρύ Σπάακ.