Γκαμπούτιο κόμης Πιέτρο

Image

Ιταλός ευγενής που το 1570- 71 βρισκόταν στην Κύπρο όπου είχε έλθει να αγωνιστεί εναντίον των Οθωμανών εισβολέων. Ο κόμης Πιέτρο Γκαμπούτιο, καταγόμενος από το Μοντελμπόττο της Ιταλίας, πολέμησε στην Αμμόχωστο, ως ένας των γενναίων υπερασπιστών της πόλης κατά την 11μηνη επική αντίστασή της εναντίον των Τούρκων εισβολέων. Πληγώθηκε στην Αμμόχωστο κατά την πρώτη από τις μεγάλες εφόδους των Τούρκων (21 Ιουνίου 1571) και μετά την άλωση της πόλης (Αύγουστος του 1571) συνελήφθη αιχμάλωτος. Άγνωστο τι απέγινε ύστερα.