Βουλή

Image

Στο μεσαιωνικό βασίλειο της Κύπρου υφίσταντο η Άνω Βουλή και η Κάτω Βουλή γνωστότερες ως Άνω Αυλή και Κάτω Αυλή. Για τους δυο αυτούς μεσαιωνικούς θεσμούς βλέπε λήμματα Αυλή, ασσίζες, βασίλειο μεσαιωνικό Κύπρου και Φραγκοκρατία.

Φώτο Γκάλερι

Image