Σανούτο Αντρέα

Βενετός ευγενής και αξιωματούχος του 15ου αιώνα, που υπηρέτησε και στην Κύπρο, ως εκπρόσωπος της Βενετίας στο νησί.

 

Συγκεκριμένα, ο Αντρέα Σανούτο, γιος του Ματτέο Σανούτο, υπηρέτησε στην Κύπρο ως γενικός προβλεπτής (ή προνοητής) κατά το 1483. Όταν δηλαδή η Κύπρος ευρισκόταν, ουσιαστικά, υπό την εξουσία της Βενετίας, αλλά εξακολουθούσε να είναι ανεξάρτητο βασίλειο με βασίλισσα τη (Βενετή) Αικατερίνη Κορνάρο.

 

Οι γενικοί προβλεπτές ήταν ανώτατοι αξιωματούχοι, που στέλνονταν για να αναλάβουν τη διοίκηση όταν υπήρχε πιθανότητα πολέμου. Η εποχή κατά την οποία υπηρέτησε στην Κύπρο ο Αντρέα Σανούτο ήταν δύσκολη πράγματι: η Βενετία πίεζε τη βασίλισσα Αικατερίνη να της παραδώσει επισήμως την Κύπρο και αναμενόταν τυχόν αντίδραση σε τούτο από τον σουλτάνο της Αιγύπτου, στον οποίο η Κύπρος ήταν φόρου υποτελής. Ταυτόχρονα, συνεχείς ήταν και οι απειλές από μέρους του Οθωμανού σουλτάνου.