Αυτοφραδάτης

Με το όνομα αυτό αναφέρονται, σε σχέση προς την Κύπρο, δυο ιστορικά πρόσωπα, ένας σατράπης και ένας ναύαρχος.

 

Αυτοφραδάτης σατράπης: Σατράπης της Λυδίας κατά την εποχή του πολέμου των Κυπρίων εναντίον των Περσών (392/1 - 380/79 π.Χ.), με πρωτεργάτη τον βασιλιά της Σαλαμίνος Ευαγόρα Α'. Μετά την επανάσταση των Κυπρίων, αναφέρεται ότι ο Πέρσης βασιλιάς Αρταξέρξης έδωσε εντολή στον Αυτοφραδάτη και στον Εκάτομνο, δυνάστη της Καρίας, να ετοιμάσουν στρατό και στόλο για εισβολή στην Κύπρο (Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 176).

 

Αυτοφραδάτης ναύαρχος: Πέρσης ναύαρχος, κατά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως αναφέρει ο Αρριανός (Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, 2,13.7),οι Κύπριοι βασιλιάδες συνεργάζονταν με τους Πέρσες, και ο κυπριακός στόλος έπλεε μαζί με τον στόλο του Αυτοφραδάτη. Οι Κύπριοι τον εγκατέλειψαν το 333 π.Χ., μετά τη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη μάχη της Ισσού, και τάχθηκαν με το μέρος του Μακεδόνα στρατηλάτη.