Γκριμάλντι Αντώνιος Antonio Grimaldi

Image

Γενουάτης καπετάνιος του τάγματος των Ιωαννιτών ιπποτών. Κατά τον Αύγουστο του 1402 επικεφαλής τριών πλοίων έφθασε στην Αμμόχωστο και έλυσε την πολιορκία της από στόλο 13 καταλανικών πλοίων, που δρούσαν για λογαριασμό του βασιλιά της Κύπρου Ιανού, που επιδίωκε τον τερματισμό της γενουατικής κατοχής της πόλης. Ταυτόχρονα είχε καταφθάσει στην Αμμόχωστο και ο Μελιαντούς Παλλαβιτσίνι ως αντικαταστάτης του Γενουάτη διοικητή της Αντωνίου Γκουάρκο*, που ήταν φίλος του Ιανού και ύποπτος προδοσίας, και τον υπεστήριζαν και οι αντίπαλοι των Γενουατών Βενετοί. Αλλά ο Γκριμάλντι συνέχισε τη δράση του εκκαθαρίζοντας τα νερά της Κύπρου από τα βενετικά πλοία, που σύμφωνα με αυτόν δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, εφόσον οι Βενετοί είχαν απαγορεύσει στις 16 Ιουνίου 1401 κάθε αγορά και στην ουσία κάθε εμπορική συναλλαγή στην Αμμόχωστο και σ' ολόκληρη την Κύπρο, για να κατασιγάσουν τις έριδες με τους Γενουάτες. Μεταξύ 3 Σεπτεμβρίου και 25 Νοεμβρίου 1402 ο Γκριμάλντι συνέλαβε αρκετά βενετικά πλοία στις ακτές της Αλυκής και αλλού, και τα μετέφερε στην Αμμόχωστο, τα κατέσχεσε και πούλησε τα εμπορεύματά τους, προκαλώντας διαμαρτυρία των Βενετών και απαίτηση γι' αποζημιώσεις 10.000 δουκάτων, καθώς και προβολή του δικαιώματός τους να βοηθούν τον βασιλιά της Κύπρου αν ήθελαν και να στέλνουν πλοία για εμπόριο στην Κύπρο. Η Γένουα επέμενε ότι ήθελε να τιμωρήσει τον Ιανό για αγνωμοσύνη προς αυτήν, ενώ οι Βενετοί ότι ο Ιανός ήθελε μόνο να τιμωρήσει τον Γκουάρκο κι όχι την Γένουα, διότι αυτός σφετερίσθηκε την εξουσία στην Αμμόχωστο και αρνήθηκε να την παραδώσει στον Παλλαβιτσίνι, τον επίσημο διοικητή, οπλίζοντας πειρατές για λογαριασμό του. Τα μέγιστα παράπονα των Βενετών στρέφονταν κατά του Αντωνίου Γκριμάλντι για τις επιχειρήσεις του εναντίον του βενετικού εμπορικού στόλου στην Κύπρο.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image