Γκρίττι Τζιοβάννι Giovanni Gritti

Image

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας στο ανώτατο (στρατιωτικό) αξίωμα του καπετάνιου της Αμμοχώστου (στρατιωτικού ηγέτη της Κύπρου με έδρα την Αμμόχωστο). Στο αξίωμα αυτό υπηρέτησε κατά το 1538, μετατιθέμενος από την Βερόνα όπου είχε υπηρετήσει ως προβλεπτής.