Ελλάνικος

Image

Αρχαίος ιστορικός, σύγχρονος του Θουκυδίδη. Γεννήθηκε στη Λέσβο. Το τεράστιο έργο του, που σώθηκε μόνο σ' ελάχιστα αποσπάσματα, μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις κατηγορίες: Στην πρώτη ανήκουν μυθολογικά έργα, το σπουδαιότερο από τα οποία ήταν τα Τρωικά. Στη δεύτερη περιλαμβάνονται έργα ιστορικά αλλά με πληροφορίες εθνολογικού χαρακτήρα (Αιγυπτιακά, Περσικά, Σκυθικά, Κυπριακά, κλπ). Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν έργα γραμμένα με τη μορφή χρονογραφίας (Ατθίς, Ιέρειαι).

 

Από το έργο του Κυπριακά παίρνει πληροφορίες ο λεξικογράφος Στέφανος Βυζάντιος. Στη λέξη Καρπασία αναφέρει ότι αυτή κτίστηκε από τον Πυγμαλίωνα, καθώς αναφέρει ο Ελλάνικος στα «Κυπριακά» του.