Καλαντζής ή Κυπραίος Γεώργιος

Image

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση. Δεν είναι γνωστό από ποιο ακριβώς μέρος της Κύπρου καταγόταν.

 

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε αίτησή του προς την ελληνική κυβέρνηση (ημερομηνίας 13.6.1865) για παροχή σ' αυτόν συντάξεως, είχε υπηρετήσει από την αρχή της επανάστασης (1821) μέχρι το 1834. Κατά πάσαν πιθανότητα είχε μεταβεί στην επαναστατημένη Ελλάδα το 1821 ως εθελοντής, κι αργότερα παρέμεινε εκεί υπηρετώντας στον τακτικό στρατό. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης είχε προαχθεί σε υπαξιωματικό (δεκανέα).

 

Μεταξύ άλλων, πήρε μέρος στη μάχη της Τριπολιτσάς (=Τρίπολη της Πελοποννήσου) υπό τον Δ. Υψηλάντη, στη μάχη των Αθηνών υπό τον Φαβιέρο, σε μάχες στη Χίο (όπου αγωνίστηκε για 6 μήνες μέχρι την καταστροφή της κι όπου προβιβάστηκε σε δεκανέα), στη μάχη της Ναυπάκτου κ.α.

 

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γεώργιος Καλαντζής ή Κυπραίος παρέμεινε στην ελευθερωμένη Ελλάδα όπου νυμφεύθηκε κι απέκτησε πολυμελή οικογένεια στη Λειβαδιά.

 

Στην αίτησή του προς την ελληνική κυβέρνηση αναφέρει ότι ήταν αγράμματος και γράφει μεταξύ άλλων: ...ἅπαν τόν νεανικόν μου βίον διῆλθα ἀγωνισθείς ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ  ἔθνους καί ἐπειδή ἤδη εὑρισκόμενος εἰς γῆρας ἔχων πολυάριθμον οἰκογένειαν, διά ταῦτα παρακαλῶ ὑμᾶς, ἵνα... μέ ἀνταμείψετε γενναίως...

 

Φαίνεται ότι ο Καλαντζής παρέμεινε στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της ζωής του.