Σουλεϋμάν αγάς

Μουχασίλης (κυβερνήτης) της Κύπρου κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 1804 εναντίον του δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου*. Κατά την εξέγερση αυτή, που οφειλόταν στην αύξηση της φορολογίας, ο Σουλεϋμάν αγάς υπέδειξε στους μουσουλμάνους στασιαστές, που είχαν στραφεί εναντίον του ζητώντας να δουν τα σουλτανικά φιρμάνια για τη νέα φορολογία, ότι έπρεπε να απευθυνθούν προς τον Χατζηγεωργάκη για το θέμα αυτό. Τους έστρεψε έτσι κατά έντεχνο τρόπο εναντίον του δραγομάνου, που είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη και επιρροή. Ο Χατζηγεωργάκης αρνήθηκε να παρουσιάσει τα φιρμάνια λέγοντας ότι δεν είχε τέτοια εξουσιοδότηση από τον σουλτάνο, οπότε ο εξαγριωμένος όχλος εισόρμησε στο κονάκι του και το λεηλάτησε. Ο Χατζηγεωργάκης και η οικογένειά του μόλις κατάφεραν να σωθούν.