Σόλων

ΣΤΙΧΟΙ ΣΟΛΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΝ (ή προς Κυπράνορα)

ΣΤΙΧΟΙ ΣΟΛΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΝ (ή προς Κυπράνορα)

 

... Νῦν δέ, φησίν, σύ μέν Σολίοισι πολύν χρόνον ἐνθάδ' ἀνάσσων

τήνδε πόλιν ναίοις καί γένος ὑμέτερον۠    

αὐτάρ ἐμέ ξύν νηΐ   θοῇ κλεινῆς ἀπό νήσου

ἀσκηθῆ πέμποι Κύπρις ἰοστέφανος۠    

οἰκισμῷ δ' ἐπί τῷδε χάριν καί κῦδος ὀπάζοι

ἐσθλόν καί νόστον πατρίδ' ἐς ἡμετέρην.

 

Σε μετάφραση (Κ. Χατζηϊωάννου, ΑΚΕΠ , Α', 39.1):

 

...Καί τώρα ἐσύ πολλά χρόνια ἐδῶ   βασιλιάς στούς Σολίους

μακάρι νά ζῆς, καί ἐσύ κι' ἡ γενιά σου, στήν πόλη ἐτούτη    ۠

μά ἐμέ γοργοτάξιδο καράβι ἄς μέ πάη ἀπ' τήν ἔνδοξη νῆσο

ἀβλαβῆ, κι' ἡ  ἰοστέφανη Κύπρις καλό καταυόδι ἄς δίνη,

κι'  ἄς σκορπίση   σ' αὐτούς τούς πολῖτες τή χάρη καί δόξα,

καί σέ μένα καλό γυρισμό στό δικό μου τό σπίτι.