Αντίοχος Γ', ο Μέγας

Image

Σελευκίδης βασιλιάς της Συρίας (223-187 π.Χ.), γιος του βασιλιά Σελεύκου Β'. Στο θρόνο διαδέχθηκε τον Σέλευκο Γ' που δολοφονήθηκε (223 π.Χ.). Ύστερα από σκληρούς αγώνες επεξέτεινε το κράτος των Σελευκιδών μέχρι τα παρθικά σύνορα, γι' αυτό κι ονομάστηκε Μέγας.

 

Στον τέταρτο Συριακό πόλεμο (219-216 π.Χ.), ηττήθηκε από τον Πτολεμαίο Δ' τον Φιλοπάτορα κι έχασε την Κοίλη Συρία, μήλο της έριδας για πολλά χρόνια μεταξύ των βασιλείων της Συρίας (Σελευκίδες) και της Αιγύπτου (Πτολεμαίοι). Την Κοίλη Συρία, καθώς και την Φοινίκη, ανακατέλαβε κατά τον πέμπτο Συριακό πόλεμο (202/1-195 π.Χ.). Μεταξύ 212 και 205 π.Χ. ο Αντίοχος ο Μέγας επεχείρησε μια νέα ανάβασιν, στο πρότυπο εκείνης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και κατέλαβε την Αρμενία, την Παρθία, την Βακτρία, μέρος της Αραβίας, κι έφθασε μέχρι τις Ινδίες.

 

Ο Αντίοχος αναμείχθηκε και στα πολιτικοστρατιωτικά πράγματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, μέχρι που βρέθηκε αντιμέτωπος προς τους Ρωμαίους.

 

Ο Αντίοχος είχε βλέψεις και πάνω στην Κύπρο, την οποία σχεδίαζε να καταλάβει αποσπώντας την από το κράτος των Πτολεμαίων, ενώ ταυτόχρονα προσποιόταν ότι έτρεφε φιλικά αισθήματα έναντι της Αιγύπτου. Προς τούτο έκλεισε μυστική συνθήκη το 202 π.Χ. με τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Ε' «για τη διανομή των εξωτερικών κτήσεων της Αιγύπτου», δηλαδή εναντίον των συμφερόντων του (ανήλικου τότε) Πτολεμαίου Ε' Επιφανούς. Το σχέδιό του για κατάληψη της Κύπρου δεν πραγματοποιήθηκε, κυρίως εξαιτίας της αντίδρασης των Ρωμαίων με τους οποίους ο Αντίοχος ήλθε τελικά σε σύγκρουση και από τους οποίους ηττήθηκε στη Μαγνησία το 190 π.Χ. Ωστόσο ο Αππιανός (Συριακή, 4) καθώς κι άλλοι, αναφέρουν ως αιτία ματαίωσης των σχεδίων του Αντίοχου να καταλάβει την Κύπρο, μια τρικυμία που προξένησε μεγάλες ζημιές στο στόλο του. Κατά τον Αππιανό, όταν διαδόθηκε πως ο βασιλιάς της Αιγύπτου Πτολεμαίος ο Φιλοπάτωρ είχε πεθάνει, ο Αντίοχος βάδισε κατά της Αιγύπτου ελπίζοντας να την καταλάβει. Όταν όμως έμαθε πως ο Πτολεμαίος ζούσε, εγκατέλειψε την επιχείρησή του κατά της Αιγύπτου και θέλησε να καταλάβει την Κύπρο. Ενώ όμως έπλεε προς το νησί, μια τρικυμία κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του στόλου του κι η επιχείρηση ματαιώθηκε.

 

Ο Αντίοχος δολοφονήθηκε τον Ιούνιο ή Ιούλιο του 187 π.Χ. στην Ελυμαΐδα, από εξαγριωμένους κατοίκους, όταν δοκίμασε να συλήσει, για τις ανάγκες των πολέμων του, το πλούσιο ιερό του Βήλου.