Βουστρώνιος Βαλιάν

Αξιωματούχος του μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου, που έζησε κατά τον 15o αιώνα. Αναφέρεται από τον Φλώριο Βουστρώνιο ως εκείνος που το 1458, αμέσως μετά το θάνατο του βασιλιά Ιωάννη Β΄, πήρε τα σύμβολα της βασιλικής εξουσίας (δακτυλίδια που αφαιρέθηκαν από τα δάκτυλα του νεκρού) και τα πήρε στην κόρη του Καρλόττα, τη νόμιμη κληρονόμο και διάδοχο του αποθανόντος, της οποίας αντίζηλος ήταν ο ετεροθαλής αδελφός της Ιάκωβος. Ο Γεώργιος Βουστρώνιος (υποστηρικτής του Ιακώβου), αναφερόμενος στο ίδιο γεγονός, τη μεταφορά των δακτυλιδιών, αποφεύγει να κατονομάσει τον μεταφορέα και γράφει ότι επρόκειτο για «έναν βαχλιώτην του ρηγός». Φαίνεται ότι η αποφυγή αναφοράς του ονόματος στόχευε στο να προστάτευε τον συγγενή του Βαλιάν, που προφανώς υποστήριξε κατά τη διαμάχη την Καρλόττα. Πάντως ο Βαλιάν φαίνεται ότι ήταν, επί Ιωάννη Β΄, έμπιστος άνθρωπος του παλατιού.

 

Ωστόσο μετά την επικράτηση του Ιακώβου (Β΄) και τη φυγή της Καρλόττας (1460), ο Βαλιάν Βουστρώνιος όχι μόνο δεν κυνηγήθηκε από τον βασιλιά αλλά αντιθέτως κέρδισε την εύνοιά του, ίσως τασσόμενος πλήρως στο πλευρό του. Τούτο προκύπτει από άλλη πληροφορία του Φλωρίου, ότι κατά την αναδιανομή των φέουδων στην οποία προέβη ο βασιλιάς Ιάκωβος Β΄, ο Βαλιάν Βουστρώνιος πήρε στην κατοχή του δύο χωριά. Επρόκειτο για το μη υφιστάμενο σήμερα χωριό Άγιος Ανδρόνικος Κοιλανίου και για ένα χωριό που αναφέρεται ως Άγιος Γεώργιος de Chatia, ασαφές για ποίο ακριβώς επρόκειτο.

 

Δεν είναι γνωστός ο βαθμός συγγένειας του Βαλιάν Βουστρωνίου με τους συγχρόνους του Γεώργιο, Δημήτριο και Πέτρο.