Ρωμαίος

Image

Όνομα μηνός του κυπριακού ημερολογίου κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Ο Ρωμαίος αντιστοιχούσε κατ’ άλλους με τον μήνα Δεκέμβριο και κατ’ άλλους με τον μήνα Αύγουστο, που ήταν ο τελευταίος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου. Σε επιγραφές του τέλους του 2ου αιώνα μ.Χ. το όνομα εμφανίζεται και με τον τύπο Ρωμήος. Περισσότερες πληροφορίες για το ημερολόγιο στην αρχαία Κύπρο βλέπε στο λήμμα ημερολόγιο κυπριακό.