Γάιος Ιούλιος Ρούφος

Εξέχων πολίτης της Πάφου, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, που αντιπροσώπευσε την Κύπρο, μαζί με έναν ακόμη Κύπριο, τον αθλητή Κλεαγένη Κλεαγένους από τη Σαλαμίνα, στην υπόθεση αφιέρωσης ανδριάντα του αυτοκράτορα Αδριανού στην Αθήνα, περί το 132 μ.Χ.

 

Η επιγραφή στη βάση του ανδριάντα του Ρωμαίου αυτοκράτορα, βρέθηκε στην Αθήνα. Σ' αυτήν αναφέρεται ότι τον ανδριάντα του Αδριανού έστησε στην Αθήνα το Κοινόν Κυπρίων διά των πρεσβευτών του Γαΐου Ιουλίου Ρούφου Παφίου και Κλεαγένους Κλεαγένους Σαλαμινίου, πλειστονίκου.

 

Στην επιγραφή ο αυτοκράτορας Αδριανός χαρακτηρίζεται ως σωτήρας και ευεργέτης των Κυπρίων. Ο Αδριανός (117 - 138 μ.Χ.) χαρακτηρίζεται έτσι σε πολλές επιγραφές από πολλά μέρη της Κύπρου, την οποία βοήθησε και ενίσχυσε οικονομικά (και κυρίως τη Σαλαμίνα) προς αντιμετώπιση των καταστροφών που συνέβησαν μετά την εξέγερση των Εβραίων το 116 μ.Χ. (βλέπε και λήμμα Αδριανός).