Αβδαλλάχ ή Αμπνταλλάχ Ιμπν Σαάντ Ιμπν Αμπί Σαρ

Κυβερνήτης (εμίρης) της Αιγύπτου που έστειλε μέρος του στόλου του να μετάσχει στην πρώτη οργανωμένη αραβική εκστρατεία, υπό τον Μωαβία, κατά της Κύπρου την άνοιξη του 649 μ.Χ. Αρχηγός του στόλου του Μωαβία (1.700 πλοία) ήταν ο Αβδαλλάχ Ιμπν Καΐς. Η πιθανότατη χρήση της Κύπρου ως βάσης για την επίθεση του βυζαντινού στόλου υπό τον στρατηγό Μανουήλ στα 646 μ.Χ. κατά της Αλεξάνδρειας, όπως και για επίθεση ή σειρά επιδρομών κατά της Συρίας, της οποίας εμίρης ήταν από το 639/640 ο Μωαβίας, πρέπει να θεωρηθεί αιτία της συμμετοχής του αιγυπτιακού στόλου στο συνολικό στόλο του Μωαβία που επέδραμε κατά της Κύπρου.