Στάσανδρος

Βασιλιάς της αρχαίας Πάφου. Το όνομά του μαρτυρείται από συλλαβική επιγραφή πάνω σε νόμισμα των μέσων του 5ου αιώνα π.Χ., εποχή στην οποία τοποθετείται και η βασιλεία του. Η ύπαρξη του βασιλιά αυτού δεν αναφέρεται σε κανένα φιλολογικό κείμενο.