Σέλευκος Θεόδωρος

Έλληνας αξιωματούχος στο πτολεμαϊκό κράτος, που υπηρέτησε ως στρατηγός (δηλαδή κυβερνήτης) της Κύπρου κατά και περί το 124 π.Χ. Βλέπε γι' αυτόν στο λήμμα Θεόδωρος ο Σελεύκου.