Ανανίας

Ο γιος του Ονίου. Εβραίος στρατηγός της Κλεοπάτρας Γ'. Εστάλη στην Κύπρο μαζί με τον αδελφό του Χελκία και άλλους, επικεφαλής στρατού, προκειμένου να συλλάβει τον Πτολεμαίο Θ' Σωτήρα Β', ο οποίος κατέφυγε στην Κύπρο, το 116 π.Χ.