Τριανταφυλλίδης Αντώνιος

Image

Δημογέρων του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε στη Βηρυτό και πέθανε στη Λευκωσία. Εμπορευόμενος. Έζησε στην Ευρώπη και τελικά εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, όπου αναμείχθηκε και στα κοινά κι υπηρέτησε σε διάφορα αξιώματα, μεταξύ δε άλλων συνέβαλε στην καθιέρωση κι ανάπτυξη της ελληνικής εκπαίδευσης στην κυπριακή πρωτεύουσα. Τρεις φορές (1840, 1856 και 1870) διετέλεσε μέλος κυπριακών αποστολών στην Κωνσταντινούπολη για αιτήματα και διάφορα ζητήματα της Κύπρου που ετίθεντο στην Πύλη.