Αμπνταλλάχ Μπέης

Πασάς με τρεις ουρές, κυβερνήτης της Κύπρου στα 1745-1746 όταν το νησί αφαιρέθηκε από τη δικαιοδοσία του μεγάλου βεζίρη και έγινε «ανεξάρτητη επαρχία» υπό τη διοίκηση πασά αντί μουχασίλη, ο οποίος την απομυζούσε ασύδοτα ως τότε.