Μπαρμπάτικο Βίκτωρ Vittore Barbadico

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente) κατά το 1546. Οι τοποτηρητές διορίζονταν από τη Βενετία για υπηρεσία 2 χρόνων στην Κύπρο και ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση στο νησί, εκτός σε καιρό πολέμου. Ο Βίκτωρ Μπαρμπάτικο δεν εξάντλησε τον χρόνο της θητείας του. Πέθανε στην Κύπρο κι ετάφη στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στη Λευκωσία, όπου σωζόταν και η επιτάφια πλάκα του.