Πυλαγόρας

Κύπριος βασιλιάς της αρχαίας πόλης των Χύτρων (περιοχή σημερινής Κυθρέας). Η βασιλεία του τοποθετείται χρονολογικά στο α' μισό του 7ου π.Χ. αιώνα. Είναι ο μοναδικός γνωστός σήμερα βασιλιάς της αρχαίας αυτής πόλης της Κύπρου.

 

Ο Πυλαγόρας μας είναι γνωστός από το «πρίσμα» του Εσσαρχαδώνος* (673/2 π.Χ.).  Όπως είναι γνωστό, στο «πρίσμα» αυτό αναγράφονται, μεταξύ άλλων, και δέκα κυπριακές πόλεις μαζί με τα ονόματα των βασιλιάδων τους, που ήσαν υποτελείς στους Ασσυρίους κι είχαν συνεισφέρει χρηματικά ποσά για την ανοικοδόμηση του ανακτόρου της Νινευί. Μεταξύ των δέκα αναφερομένων πόλεων της Κύπρου ήταν και η πόλη Kitrusi, που ταυτίστηκε προς τους Χύτρους. Ο βασιλιάς της πόλης αναγράφεται ως Pilagura, που φαίνεται ότι είναι το ελληνικό όνομα Πυλαγόρας.