Σεμιτέκολο Τζιάκομο

Βενετός ευγενής και αξιωματούχος του 16ου αιώνα, που υπηρέτησε και στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας.

 

Συγκεκριμένα, ο Τζιάκομο Σεμιτέκολο υπηρέτησε στην Κύπρο ως γενικός προβλεπτής μεταξύ του 1530 και του 1532. Οι γενικοί προβλεπτέςπρονοητές) ήταν ανώτατοι αξιωματούχοι που εστέλλοντο για να αναλάβουν την ανώτατη διοίκηση όταν ήταν ορατός ο κίνδυνος πολέμου. Πράγματι, την εποχή αυτή συνεχής ήταν η απειλή κατά της Κύπρου εκ μέρους των Οθωμανών. Είχαν μάλιστα προηγηθεί (αρχές του 16ου αιώνα) και αρκετές μικρής εκτάσεως επιθέσεις τους εναντίον της Κύπρου.