Ζώτιμος

Κύπριος βασιλιάς του αρχαίου βασιλείου της Αμαθούντος, του 4ου π.Χ. αιώνα. Δεν αναφέρεται σε φιλολογικά κείμενα αλλά μαρτυρείται σε νομισματικές πηγές. Σε νομίσματα που βρέθηκαν αναγράφεται το όνομά του:

 

Ζωτίμῳ, σε συλλαβική γραφή, αλλά αναγράφεται και ως: ΖωFιτίμ

 

Η βασιλεία του τοποθετείται γύρω στο 385 π.Χ.