Σίρωμος

Αρχαίος Κύπριος βασιλιάς (πιθανότατα) της Σαλαμίνος. Τον Σίρωμο αναφέρει ο Ηρόδοτος (5,104.1), παρουσιάζοντας τη γενεαλογία του Ονήσιλου. Σύμφωνα με τον πατέρα της Ιστορίας, πρώτος βασιλιάς της Σαλαμίνος ήταν ο Ευέλθων, γιος του ο Σίρωμος, γιος του Σίρωμου ο Χέρσις και γιος του τελευταίου ο Ονήσιλος. Ο Σίρωμος υπολογίζεται ότι βασίλευσε στη Σαλαμίνα από το 540   ως το 520 περίπου π.Χ. Βέβαια, αν και γιος του Ευέλθοντος, υπάρχει ωστόσο και η πιθανότητα να μη κατόρθωσε ν' ανέλθει στον θρόνο του κυπριακού βασιλείου της Σαλαμίνος. Ο Ηρόδοτος τον αναφέρει μεν, αλλά όχι σαφώς ως βασιλιά.