Εκατόμνως ή Εκάτομνος

Image

Ιστορικό πρόσωπο, σατράπης της Καρίας στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα, καταγόμενος από τα Μύλασα της εσωτερικής Καρίας στη Μικρά Ασία, πόλης της οποίας αρχικά ήταν ηγεμόνας. Η σχέση του με την Κύπρο αφορά συνεργασία του με τον Κύπριο βασιλιά της Σαλαμίνος Ευαγόρα Α΄.

 

Το 392 /1 π.Χ. ο Ευαγόρας, εκμεταλλευόμενος αδυναμίες της περσικής Αυλής, δοκίμασε να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την Κύπρο που βρισκόταν τότε υπό περσική κυριαρχία. Στο σχέδιο του Ευαγόρα αντιτάχθηκαν οι πόλεις Αμαθούς, Σόλοι και Κίτιον που το 391 π.Χ. έστειλαν απεσταλμένους στον Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη Β΄ ζητώντας τη βοήθεια του (Διόδωρος, XIV, 98.2). Ο Αρταξέρξης*, που φοβόταν ότι τυχόν επιτυχία του Ευαγόρα στην Κύπρο θα σήμαινε για τους Πέρσες απώλεια του νησιού, διέταξε τον σατράπη της Καρίας Εκατόμνω και τον σατράπη της Λυδίας Αυτοφραδάτη* να επέμβουν στην Κύπρο (Διόδωρος, XIV, 98.3), και να ματαιώσουν το σχέδιο του Σαλαμινίου βασιλιά.

 

Αργότερα όμως ο Εκατόμνως φαίνεται να είχε διαφωνήσει με τον Αρταξέρξη, για λόγους που δεν μας είναι γνωστοί, γι’ αυτό και υποστήριξε κρυφά τον Ευαγόρα, παρέχοντάς του χρηματική βοήθεια (Διόδωρος, XV, 2.3). Τελικά η όλη προσπάθεια του Ευαγόρα να απαλλάξει την Κύπρο από την περσική κυριαρχία προσέκρουσε σε άλλες μεγάλες δυσκολίες. Η θέση του Εκατόμνου στην περσική αυλή έμεινε αμφίβολη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέθανε το 377/6 π.Χ.