Αβιάνιοι

Image

Οικογένεια Ρωμαίων πολιτών του Κιτίου κατά την περίοδο της Δημοκρατίας, ιταλικής καταγωγής. Ήταν έμποροι, μέλη της εμπορικής κοινότητας Ρωμαίων υπηκόων στην πόλη αυτή, γνωστών ως Cives Romani Citii consistentes, όχι πάντως πολυαρίθμων. Ο L. Avianius Flaccus τιμήθηκε από την πόλη, όπως μαρτυρεί Κιτιακή επιγραφή (LBW 2841) κι ήταν αδελφός του Avianius Flaccus, στενού φίλου (familiarissimus) του Κικέρωνα στα τελευταία του χρόνια (1). Όταν ο «πελάτης» των Αβιανίων Φιλόξενος, με τη μεσολάβηση του Κικέρωνα, απέκτησε τη ρωμαϊκή υπηκοότητα (civitas) με εντολή του Ιουλίου Καίσαρα, υιοθέτησε τα ονόματά τους εκτός από το praenomen. Στην επιγραφή CIG 2641 από το Κίτιον, της εποχής του Αυγούστου (27 π.Χ. - 14 μ.Χ.) ή πιθανότερα λίγο παλαιότερη, της ύστερης Πτολεμαϊκής περιόδου (38- 30 π.Χ.), αναφέρεται η αφιέρωση μιας στοάς, από τους αδελφούς Αβιάνιον και Αβιανίαν, ευεργέτες γι’ αυτό της πόλης. Το πιθανότερο είναι ότι οι Αβιάνιοι γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν με τον Κικέρωνα κατά τη διάρκεια της ανθυπατείας του στην Κιλικία, που εκάλυπτε και την Κύπρο (Αύγ. 51 - Αύγ. 50 π.Χ.). Οι Αβιάνιοι βρίσκονται και σε ανέκδοτες επιτύμβιες επιγραφές στην Αμαθούντα, όπου επίσης είχαν εγκατασταθεί μερικοί από αυτούς.

 

(1) βλ. Κικέρ. del Fam., XIII, 35.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια