Μονομάχος Γεώργιος

Έλληνας ιππότης από την Κωνσταντινούπολη που έδρασε στην Κύπρο ευρισκόμενος στην υπηρεσία του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Β' (1369-1382). Ο Λεόντιος Μαχαιράς τον αναφέρει ως Τζόρτζε Μονομάχον καβαλλάρην Ρωμαῖον ἀπό τήν Κωνσταντινόπολιν, ή ακόμη και καβαλλάρην πολίτην.

 

Ο Γεώργιος Μονομάχος αναφέρεται ότι είχε αγωνιστεί κατά των Γενουατών που είχαν εισβάλει στην Κύπρο το 1373-1374, αρχικά στην Αμμόχωστο και ύστερα στην Κερύνεια και σε άλλα μέρη του νησιού. Όμως τελικά ο Γεώργιος Μονομάχος ήταν μεταξύ των ιπποτών που συνελήφθησαν από τους Γενουάτες κι εστάλησαν ως όμηροί τους στη Χίο και στην ίδια τη Γένουα.