Αφροδίσιος

Ονομασία μήνα στην αρχαία Κύπρο, του αυτοκρατορικού ημερολογίου. Αρχικά (15 π.Χ.) αντιστοιχούσε προς τον Μάιο, οπότε ίσως ετελούντο και τα Αφροδίσια, δηλαδή οι γιορτές προς τιμήν της Αφροδίτης. Σε άλλες αναθεωρήσεις του ημερολογίου, ο Αφροδίσιος αντιστοιχούσε προς τον Οκτώβριο ή τον Ιανουάριο.