Τελευτίας

Λακεδαιμόνιος ναύαρχος, ο οποίος συνδέεται με τα γεγονότα της σύγκρουσης του βασιλιά της κυπριακής Σαλαμίνος Ευαγόρα* με τους Πέρσες. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης αυτής πρέσβεις του Ευαγόρα είχαν μεταβεί στην Αθήνα για να ζητήσουν στρατιωτική ενίσχυση. Με τη βοήθεια Αθηναίων που είχαν σχέσεις με τη Σαλαμίνα, η πόλη των Αθηνών αποφάσισε να στείλει δύναμη δέκα τριήρεων με ναύαρχο τον Φιλοκράτη*.  Όπως αφηγείται ο Ξενοφών (Ἑλλην., 4.8.24), κοντά στη Ρόδο τα αθηναϊκά πλοία συνάντησαν 27 πλοία του σπαρτιατικού στόλου με ναύαρχο τον Τελευτία, ο οποίος συνέλαβε τα αθηναϊκά και τα εμπόδισε να φθάσουν στον προορισμό τους.

 

Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση του Αθηναίου ιστορικού ότι στην περίπτωση αυτή και οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες ενήργησαν αντίθετα από ό,τι ανεμένετο: Οι Αθηναίοι, ενώ είχαν, κατά την περίοδο αυτή, φιλικές σχέσεις με τον βασιλιά της Περσίας, έστελναν βοήθεια στον Ευαγόρα που πολεμούσε τους Πέρσες, ενώ οι Σπαρτιάτες, που πολεμούσαν τον βασιλιά των Περσών, κατέστρεφαν εκείνους που πήγαιναν για να τον πολεμήσουν.