Αμμιανός Μαρκελλίνος

Ιστορικός ελληνικής καταγωγής. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια περί το 330 μ.Χ. και πέθανε μετά το 392. Το σωζόμενο έργο του, γραμμένο στη λατινική γλώσσα, αποτελείται από 31 βιβλία και τιτλοφορείται Rerum Gestarum. Καλύπτει την περίοδο 353-78 (εποχή Νέρβα μέχρι το θάνατο του Ουάλη). Είναι αντικειμενικό και αμερόληπτο με έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης, εντιμότητας και ηθικής. Ο Αμμιανός ως ιστορικός μπορεί να τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο με τον Τίτο Λίβιο και τον Τάκιτο (C. G. Starr, A History of the Ancient World, Oxford, 1974², σσ. 686-87).

 

Σ' ένα απόσπασμα του παραπάνω έργου του (XIV, 8, 14) αναφέρει ότι στην Κύπρο κατασκευάζονταν πολεμικά και εμπορικά πλοία επειδή το νησί ήταν πλούσιο σε ξυλεία και τα άλλα αναγκαία υλικά.