Μόρο Τζιοβάννι Giovanni Morο

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος, γιος του Αντώνιο Μόρο, που υπηρέτησε και στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας ως τοποτηρητής (luogotenente), δηλαδή ως κυβερνήτης του νησιού. Ως χρόνος της τοποτηρητείας του τοποθετείται η περίοδος 1534-35.

 

Πριν έλθει στην Κύπρο, υπηρέτησε ως γενικός προβλεπτής στην Κέρκυρα. Το 1535 εξελέγη στο αξίωμα του τοποτηρητή της Κύπρου. Ήλθε τότε στο νησί και ανέλαβε τα καθήκοντά του,
όμως λίγο αργότερα, μέσα στον ίδιο χρόνο, πέθανε στην Κύπρο.