Λαοδίκη

Image

Κόρη του ιδρυτή της Πάφου Αγαπήνορος από την Αρκαδία. Κατά τον Παυσανία (8.53, 7) η Λαοδίκη, «οἰκοῦσα ἐν Πάφῳ», ίδρυσε στην Τεγέα της Αρκαδίας, ναό της λεγόμενης Αφροδίτης Παφίας. Ο ίδιος συγγραφέας (8.5,3) προσθέτει ότι η Λαοδίκη έστειλε στην Τεγέα έναν λαμπρό πέπλο για να ανατεθεί στον ναό της Αθηνάς της Αλέας. Ένα επίγραμμα που συνόδευε το ανάθημα φανέρωνε τη γενιά της Λαοδίκης: «Αυτός ο πέπλος είναι της Λαοδίκης ۬  τον ανέθεσε στην Αθηνά της, στη μεγάλη πατρίδα, σταλμένον απ' την πανίερη Κύπρο». Η μυθική παράδοση συνδέει επίσης τη Λαοδίκη με την πατρίδα του πατέρα της Αγαπήνορος, αναφέροντας ότι παντρεύτηκε τον βασιλιά της Αρκαδίας Έλατο. Ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθ., 3.9, 1) την ονομάζει Λαοδόκη και την αναφέρει ως κόρη του Κινύρα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια