Ηραγόρας Νουμηνίου

Αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο με το υψηλό αξίωμα του στρατηγού κατά τα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα. Το όνομα και τον τίτλο του γνωρίζουμε από επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή του χωριού Λάρνακας Λαπήθου της επαρχίας Κερύνειας.

 

Παρά το ότι κατά  την  Ελληνιστική εποχή, στην κατεχόμενη από τους Πτολεμαίους Κύπρο, τον τίτλο του στρατηγού έφερε ο ανώτατος διοικητής (κυβερνήτης) του νησιού, ωστόσο σε μερικές περιπτώσεις, ιδίως από τα μέσα του 3ου π.Χ.  αιώνα  κ.ε., ως στρατηγοί αναφέρονται  και μερικοί  τοπικοί διοικητές φρούραρχοι κυπριακών πόλεων, θεωρείται πιθανότερο ότι ο Ηραγόρας Νουμηνίου ήταν τοπικός διοικητής (ίσως της περιοχής Λαπήθου) και όχι στρατηγός -κυβερνήτης του νησιού.