Βαλεντίνα

Image

Βασίλισσα της Κύπρου, σύζυγος του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Β' (1369 - 1382), τον οποίο παντρεύτηκε το 1378. Στο ζήτημα του γάμου του Πέτρου Β', ο οποίος διαδέχθηκε αρκετά νέος τον πατέρα του Πέτρο Α' που δολοφονήθηκε το 1369, είχαν αναμειχθεί πολλές καταστάσεις κι είχαν γίνει διάφορες σκέψεις και προτάσεις, διότι τέτοιοι γάμοι την εποχή εκείνη συνδέονταν κατά κανόνα με πολιτικά, οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Μεταξύ των διαφόρων προξενιών που είχαν γίνει για τον Πέτρο Β' ήταν κι ένα που αφορούσε την κόρη του αυτοκράτορα της Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου (βλέπε λήμμα Βάνδαλης Γεώργιος).

 

Τελικά, και κατά πάσαν πιθανότητα ύστερα από ανάμειξη και των Βενετών, το συμβόλαιο για τον γάμο του Πέτρου Β' με την Βαλεντίνα υπεγράφη στο Μιλάνο τον Απρίλιο του 1376 και η Βαλεντίνα μπάρκαρε από τη Βενετία για να έλθει στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1378. Η Βαλεντίνα ήταν ανεψιά του Μπερναμπώ, δούκα του Μιλάνου.

 

Μαζί της στην Κύπρο, κατά τον Λ. Μαχαιρά, έφερε η Βαλεντίνα πάρα πολλά πλούτη ως προίκα, καθώς και πολυάριθμη συνοδεία από πολλούς φρονίμους ἄνδρας καί καλοπίχερες ταμιτζέλλες. Όμως η νέα βασίλισσα της Κύπρου πολύ σύντομα ήλθε σε ρήξη με την πενθερά της, τη δυναμική βασίλισσα - μητέρα Ελεονώρα της Αραγκόν, χήρα του βασιλιά Πέτρου Α'. Οι καβγάδες ήσαν συνεχείς, όπως φαίνεται, μέχρι που τελικά ο βασιλιάς Πέτρος αποφάσισε να στείλει τη μητέρα του Ελεονώρα πίσω στην Ισπανία (1380). Η Βαλεντίνα βασίλευε μέχρι το 1382, οπότε πέθανε ο σύζυγός της βασιλιάς Πέτρος. Τότε, κι εφόσον δεν υπήρχε κατευθείαν απόγονος και διάδοχος στον θρόνο, ο ευγενής Περότ ντε Μοντολίφ συμβούλευσε την Βαλεντίνα να κρατήσει η ίδια την εξουσία. Όμως η πλειοψηφία των ευγενών εξέλεξε ως νέο βασιλιά τον Ιάκωβο Λουζινιανό, αδελφό του Πέτρου Α' και θείο του Πέτρου Β' που μέχρι τότε εκρατείτο αιχμάλωτος στη Γένουα.