Βηρυτός και Κύπρος

Image

Η Βηρυτός (αρχαία πόλη της Φοινίκης, πρωτεύουσα, σήμερα, του κράτους του Λιβάνου), διατηρούσε από τα παλαιά χρόνια ποικίλες σχέσεις με την Κύπρο. Οι εμπορικές, πνευματικές, καλλιτεχνικές και άλλες επαφές Κύπρου - Βηρυτού επί Τουρκοκρατίας ως την εποχή μας υπήρξαν πυκνότατες και δεν έχουν ως τώρα μελετηθεί. Σημαντικός αριθμός Κυπρίων εμπορεύονταν, ταξίδευαν κι εγκαθίσταντο στη Βηρυτό, χωρίς να διακόπτουν τις επαφές και τους δεσμούς τους προς την Κύπρο, ιδίως την Αμμόχωστο, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό. Όχι σπάνια το ταξίδι Κύπρου - Κωνσταντινουπόλεως γινόταν μέσω Βηρυτού.

 

Οι Κύπριοι δημοσιογράφοι και λόγιοι του τέλους του 19ου αι. και των αρχών του 20ού συχνά σύγκριναν την Κύπρο προς τη Βηρυτό και έβλεπαν την Αμμόχωστο ή την Λευκωσία από άποψη πιθανής καλλιτεχνικής εξελίξεως ως άλλη εκδοχή της Βηρυτού, από της οποίας την ζωή, τα θέατρα και την τέχνη αντλούσαν εμπνεύσεις και παραδείγματα. Π.χ. το θέατρο Παπαδοπούλου στη Λευκωσία, που εγκαινιάστηκε στις αρχές του 1899, είχε και πρότυπα στη Βηρυτό και στην Ευρώπη. Στις κυπριακές εφημερίδες του τέλους του 19ου αι. και των αρχών του 20ού οι ειδήσεις για την κυπριακή και την ελληνική γενικώς παροικία της Βηρυτού, της Ιόππης, της Αλεξάνδρειας, του Καΐρου, της Ιερουσαλήμ και άλλων μεσανατολικών πόλεων δεν είναι σπάνιες και μαρτυρούν πυκνές σχέσεις, που πάντοτε συγκεντρώνονται και ξεκινούν από τη ζωή των ελληνικών παροικιών, κυρίως των ανωτέρων τάξεών τους, που συχνά πλουτίζουν εντυπωσιακά από το εμπόριο και ποικίλες επιχειρήσεις.

 

Ως την έναρξη του λιβανικού εμφυλίου πολέμου (1976) ο μεγάλος κυπριακός οίκος Ιωάννου και Παρασκευαΐδη διατηρούσε στη Βηρυτό μεγάλα γραφεία, με τα οποία διαχειριζόταν τις υποθέσεις του στην Εγγύς και Μέση Ανατολή. Το ίδιο ίσχυε και γι' άλλες κυπριακές εταιρείες, εμπόρους και επιχειρηματίες, που έκτοτε μετέφεραν τις έδρες τους στην Αθήνα, στην Κύπρο κ.α. Ακόμη και λιβανικές εταιρείες, επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. μετά το 1976 μετέφεραν στην Κύπρο τις έδρες τους από την κατεστραμμένη Βηρυτό, της οποίας η παρακμή έκτοτε ευνόησε την αναβίωση και ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας μετά τα τρομερά πλήγματα που υπέστη από την τουρκική εισβολή του 1974.

 

Από τη Βηρυτό κατέφυγαν και καταφεύγουν στην Κύπρο πολλοί Λιβάνιοι μετά το 1976, ειδικότερα στη Λάρνακα και στη Λεμεσό. Από εκεί έφθασαν στην Κύπρο και τα απομεινάρια της παλαιστινιακής οργάνωσης Αλ Φάταχ, τον Σεπτέμβριο του 1982, μετά την ισραηλιτική εισβολή στο Λίβανο, καθοδόν προς διάφορες αραβικές πρωτεύουσες.

 

Το καλοκαίρι του 2006, κατα τη διάρκεια της εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο, χιλιάδες ξένοι υπήκοοι εγκατέλειψαν τη χώρα αυτή μέσω Κύπρου. Επίσης, πολλοί Λιβάνιοι βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στην Κύπρο, ωσότου τέλειωσε η εισβολή.

 

Στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού έχουν φοιτήσει και φοιτούν πολλοί Κύπριοι.

 

(Βλ. επίσης λήμματα Λίβανος και Κύπρος, Μαρωνίτες κ.ά.)