Μηιονίς

Ένα από τα αρχαία ονόματα της Κύπρου. Εμφανίζεται και με τους τύπους Μαιονία και Μαιονίς. Το όνομα αυτό, που παραδίδεται από τον Στέφανο Βυζάντιο (στη λ. Κύπρος), συνδέει την Κύπρο με τη Λυδία της Μικράς Ασίας, της οποίας τους κατοίκους ο Ηρόδοτος και ο Ησύχιος ονομάζουν Μηΐονες ή Μῂονες, ο δε Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει βασιλιά της τον Μῂονα. Κατά τον Κυρ. Χατζηιωάννου (ΑΚΕΠ , Ε, 192) η Κύπρος πιθανόν να ονομάστηκε έτσι από τους ίδιους τους Κυπρίους, που διεκδικούσαν ως συμπατριώτη τους τον Όμηρο, ο οποίος, σε επίγραμμα του Αντισθένους του Παφίου, αποκαλείται Μαιονίδας, επειδή εκείνος που τον ανέθρεψε λεγόταν Μαίων.