Γλυκύς Μιχαήλ

Image

Λευκωσιάτης προύχοντας που συνελήφθη κι αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους στη Λευκωσία, στις 10 Ιουλίου 1821, την επομένη της εκτελέσεως του αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των λοιπών ιεραρχών.

 

Σύμφωνα προς όσα γράφει ο Κηπιάδης (Ἀπομνημονεύματα τῶν κατά τό 1821 ἐν τ νήσῳ Κύπρῳ τραγικῶν σκηνῶν), προς τον αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τον Μιχαήλ Γλυκύ μετέφερε διάφορα έγγραφα της Φιλικής Εταιρείας ο Χατζηπέτρος Βοσκός* που συνελήφθη από τους Τούρκους και εκτελέστηκε επίσης.

 

Είναι πολύ πιθανό ότι ο Μιχαήλ Γλυκύς υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, με την οποία βρισκόταν σε επαφή. Το όνομά του περιλαμβάνεται στον κατάλογο των θυμάτων των σφαγών του 1821, επί του κενοταφίου στην εκκλησία της Φανερωμένης, στη Λευκωσία.