Ελλάδα και Κύπρος

Image

Οι άρρηκτοι δεσμοί, από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι σήμερα, της Κύπρου με την Ελλάδα αλλά και τον Ελληνισμό γενικότερα, δεν ήταν μόνο στενοί και συνεχείς αλλά και ιδιαίτερα ισχυροί. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε δεν φαίνεται ούτε καν λογικό ν’ αμφισβητηθεί η ελληνικότητα της Κύπρου και ο ελληνικός χαρακτήρας των Κυπρίων σε καμιά περίοδο του ιστορικού παρελθόντος του νησιού.

 

Η Κύπρος αποτελεί ίσως τη μοναδική περίπτωση μικρού σε έκταση γεωγραφικού χώρου (και μάλιστα νησιωτικού, δηλαδή χωρίς άμεση γεωγραφική σύνδεση με τη μητρόπολη) που ενώ δέχτηκε τόσους πολλούς ξένους κατακτητές για τόσα μεγάλα χρονικά διαστήματα, ωστόσο διατήρησε σχεδόν ανέπαφο και χωρίς ουσιαστικές αλλοιώσεις τον αρχικό (ελληνικό) του χαρακτήρα. Εάν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο μικρός αυτός νησιωτικός γεωγραφικός χώρος βρίσκεται σε τέτοιο γεωγραφικό σημείο ώστε κατά τη διάρκεια των αιώνων δεχόταν ασταμάτητα ξένες επιρροές, ξένους πολιτισμούς και ξένα ρεύματα που διασταυρώνονταν εδώ, τότε το κατόρθωμα   της διατήρησης της ελληνικότητάς του φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Εάν, τέλος, ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι για μακρές χρονικές περιόδους οι ελληνικές επιρροές επί της Κύπρου ήταν σχεδόν ανύπαρκτες (όπως κατά τις περιόδους που και η ίδια η Ελλάς βρισκόταν υπό ξένη κυριαρχία - Ρωμαίοι, Λατίνοι, Οθωμανοί), τότε το κατόρθωμα των Κυπρίων μέσα στους αιώνες είναι, πραγματικά, μοναδικό. Κοντά στα πιο πάνω, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ότι η Κύπρος βρίσκεται κατά πολύ πλησιέστερα προς τις ασιατικές ακτές (Συρία - Παλαιστίνη) και αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά ωστόσο με την τελευταία ήταν που δημιούργησε και διατήρησε τους πλέον ισχυρούς δεσμούς.

 

Ο ελληνικός χαρακτήρας του νησιού και των κατοίκων του αποδεικνύεται σε κάθε ιστορική στιγμή, από:

 

  1. Τη γλώσσα και τη γραφή.
  2. Τις ονομασίες και τα τοπωνύμια.
  3. Τις ιστορικές αναφορές και πηγές.
  4. Τη θρησκεία και τη μυθολογία.
  5. Τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα και τους θεσμούς.  
  6. Τα αρχαιολογικά ευρήματα.
  7. Τη λαογραφία.

 

Ο μαζικός αποικισμός της Κύπρου από τους Αχαιούς - Έλληνες (12ος π.Χ. αιώνας) στάθηκε το πρώτο τεράστιας σημασίας γεγονός στις σχέσεις Κύπρου και ελληνικού χώρου. Έκτοτε οι σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου διατηρήθηκαν μέσα στους αιώνες, όχι βέβαια χωρίς αυξομειώσεις, και στάθηκαν καθοριστικές για την ιστορική πορεία του νησιού.

 

 

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ

(Αρχαιότητα)

 

Νεολιθική εποχή

6000-3000 π.Χ.

Ανθρωπολογικές ομοιότητες σε σκελετούς που βρέθηκαν στην Κύπρο με σκελετούς που βρέθηκαν στην Ελλάδα και την Κρήτη. 

Χαλκολιθική εποχή

3000-2300 π.Χ.

Εμφάνιση του χαλκού.

Πρώιμη Χαλκοκρατία

 2300-1850 π.Χ.   

Επαφές της Κύπρου με το Αιγαίο και την Κρήτη.

Μέση Χαλκοκρατία

1850-1600/1550 π.Χ.

Επαφές της Κύπρου με το Αιγαίο και την Κρήτη - Επιδρομές των Υκσώς στην Κύπρο.

Ύστερη Χαλκοκρατία

1600/1550-1050 π.Χ.

Εγκατάσταση Μυκηναίων εμπόρων στην Κύπρο - Εμφάνιση της Κυπρομινωικής γραφής - Μυκηναϊκά αγγεία στην Κύπρο -Στενές σχέσεις της Κύπρου με το Αιγαίο - Αποικισμός της Κύπρου από τους Αχαιούς.

Κυπρογεωμετρική εποχή

1050-725 π.Χ.  

Ίδρυση νέων πόλεων - βασιλείων στην Κύπρο - Εγκατάσταση Φοινίκων στην Κύπρο

Κυπροαρχαϊκή εποχή

725-475 π.Χ.  

Κυριαρχία των Ασσυρίων στην Κύπρο (709 π.Χ.) -Κυριαρχία των Αιγυπτίων (569-546π.Χ.) - Κυριαρχία των Περσών (από το 546π.Χ.) - Ιωνική επανάσταση και παράλληλη επανάσταση του Ονήσιλου στην Κύπρο (499π.Χ.) - Ναυτική βοήθεια των Ιώνων προς τους Κυπρίους - Συμμετοχή των Κυπρίων στην εκστρατεία του Ξέρξη κατά της Ελλάδος (480 π.Χ.) - Αποστολή ελληνικού εκστρατευτικού σώματος υπό τον Παυσανία για απελευθέρωση της Κύπρου (478 π.Χ.).

Κυπροκλασική εποχή

475-325 π.Χ.  

Κυριαρχία των Περσών - Εκστρατεία των Αθηναίων με 200 πλοία υπό τον Χαριτημήδη για απελευθέρωση της Κύπρου (461 π.Χ.) - Δεύτερη εκστρατεία των Αθηναίων με 200πλοία υπό τον Κίμωνα για απελευθέρωση της Κύπρου (449 π.Χ.) Βασιλεία του Ευαγόρα Α' (411 374 π.Χ.) και στενότατες σχέσεις του με την Αθήνα - Νέες προσπάθειες για απελευθέρωση της Κύπρου με αθηναϊκή ενίσχυση του Ευαγόρα - Ανταλκίδειος ειρήνη (386 π.Χ.) - Μέγας Αλέξανδρος, και τέλος της περσικής κυριαρχίας -Οι Κύπριοι βασιλιάδες συντάσσονται με το μέρος του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά την νίκη της Ισσού (333 π.Χ.) - Μετέχουν αμέσως μετά στην πολιορκία 7 μηνών της Τύρου, με 120 πλοία -Κύπριοι ακολουθούν τον Αλέξανδρο στην Ασία.

 

Ελληνιστική εποχή

325 π.Χ. -50 π.Χ.

Θάνατος Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) - Η Κύπρος στη διαμάχη των Επιγόνων -Κατάκτησή της από τον Πτολεμαίο και κατάργηση των κυπριακών βασιλείων περί το 312/310 π.Χ. -Κατάκτηση του νησιού από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή (306 π.Χ.) Ανακατάληψή του από τον Πτολεμαίο (294 π.Χ.) - Η Κύπρος υπό τους Πτολεμαίους.

Ρωμαϊκή εποχή

50 π.Χ. -330 μ.Χ.

Η Κύπρος υπό τους Ρωμαίους - Διάδοση του Χριστιανισμού στο νησί από τους αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα -Τέλος της Αρχαιότητας.  

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image