Γκαζέλ Ιωάννης Jeban Casel ή Gazel

Διοικητής της Αλυκής Λάρνακας επί Ιανού (1398 - 1432). Στα 1424 διεδραμάτισε ρόλο στις σχέσεις του βασιλείου της Κύπρου με τους Μαμελούκους της Αιγύπτου ως εξής: από φυγάδα Μουσουλμάνο δούλο ο σουλτάνος έμαθε ότι ο βαΐλος της Λεμεσού Φίλιππος Πεκινιύ και ο Ιωάννης Γκαζέλ ενθάρρυναν επιδρομές εναντίον της Συρίας και αγόραζαν τα λάφυρα από τους πειρατές - επιδρομείς, Κυπρίους Φράγκους, κι αυτό παρά τη συνθήκη μεταξύ Ιανού και Μαμελούκων της 24.11.1414. Πρώτα ο σουλτάνος διαμαρτυρήθηκε με γράμμα του, στο οποίο πήρε υπεροπτική απάντηση. Υστερα απ' αυτό έστειλε κατά τον Αύγουστο του 1424 στολίσκο 4-6 πλοίων να επιτεθεί κατά της Λεμεσού, όπου 3 κουρσάροι πιάστηκαν από τις δυνάμεις του σουλτάνου και κάηκαν.

 

Ο Ιανός έστειλε στη Λεμεσό, για να την υπερασπίσει, σώμα 150 ανδρών υπό τον Σιρ Φίλιππο Προβόστο, που πληγώθηκε, και με συμμετοχή του Πικινιύ, που διέφυγε αφήνοντας τον Σιρ Φίλιππο να πεθάνει. Οι Μαμελούκοι μπήκαν στη Λεμεσό και την λεηλάτησαν, ανακτώντας μέρος της λείας που είχε μεταφερθεί από τη Συρία, σύλησαν βενετικά μαγαζιά, έκαψαν την πόλη πλην του φρουρίου, κι έφυγαν μέσω Κουκλιών στην Αίγυπτο. Στην άμυνα της Λεμεσού δεν αναφέρεται να μετέσχε ο Γκαζέλ.