Ισμαήλ Αντίλ πασάς Ismail Adil pasha

Image

Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου, από τον Σεπτέμβριο του 1847 μέχρι, πιθανότατα, τους τελευταίους μήνες του 1848. Αντικατέστησε τον κυβερνήτη της Κύπρου Χασάν πασά (Hasan pasha), κι ο ίδιος αντικαταστάθηκε από τον Αβδούλ Λατίφ εφέντη (Abdul Latif efendi).

 

Εκθέσεις του γαλλικού προξενείου από την Κύπρο, αυτής της εποχής, περιγράφουν τον Ισμαήλ Αντίλ πασά ως πολύ ηλικιωμένο, ήρεμο, πράο και ανεκτικό. Εισήγαγε στην Κύπρο κανονισμούς που αφορούσαν τους Έλληνες υπηκόους που ζούσαν στο νησί (δηλαδή τους υπηκόους του Ελληνικού κράτους που δημιουργήθηκε από την επανάσταση του 1821, δεδομένου ότι οι Έλληνες Κύπριοι ήσαν υπήκοοι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας). Μεταξύ άλλων, οι κανονισμοί πρόβλεπαν ότι οι Έλληνες υπήκοοι που βρίσκονταν στην Κύπρο θα ήσαν κάτω από την προστασία των τουρκικών αρχών, θα είχαν δε το δικαίωμα να απευθύνονται για βοήθεια και προστασία και στο ελληνικό προξενείο που λειτούργησε στην Κύπρο από το 1846, τον προηγούμενο δηλαδή χρόνο από την άφιξη στο νησί του Ισμαήλ Αντίλ πασά.